Om Grevlingtri

Foreningen formål er å øke opplevelsen, tilpasningen og deltagelsen i
løp, triathlon, kajakk, havsvømming og lange turer på ski. Gode turer
ute. Legge til rette for sosialt fellesskap og ha et godt  treningsmiljø,
få faglig påfyll av kunnskap i Norge.
Vallø Båthavn, Tønsberg, er klubbens base ved trening og stevner.

Ønsker du å kontakte oss er adressen info@grevlingtri.no